- 2024.

- Odluka o financiranju nu緉ih rashoda i izdataka JVP Zadar za prvo tromjese鑚e 2024. godine
- Izvadak iz zapisnika sa sjednice Vatrogasnog vije鎍 JVP Zadar od 9.1.2024.g.
- Izvadak iz zapisnika sa sjednice Vatrogasnog vije鎍 JVP Zadar od 24.1.2024.g.
- Financijski izvje箃aji JVP Zadar za razdoblje 1.1.-31.12.2023.
- Izvadak iz zapisnika sa sjednice Vatrogasnog vije鎍 JVP Zadar od 5.2.2024.g.
- Izvadak iz zapisnika sa sjednice Vatrogasnog vije鎍 JVP Zadar od 20.3.2024.g.
- Poziv na sjednicu Vatrogasnog vije鎍 JVP Zadar 28.3.2024.g.
- Godi筺ji izvje箃aj o izvr筫nju financijskog plana JVP Zadar za 2023.g.
- Izvadak iz zapisnika sa sjednice Vatrogasnog vije鎍 JVP Zadar od 28.3.2024.g.
- Prijedlog Odluke o financiranju nu緉ih rashoda i izdataka JVP Zadar za prvo polugodi箃e 2024.g.
- Izvadak iz zapisnika sa sjednice Vatrogasnog vije鎍 JVP Zadar od 23.4.2024.g.
- Izvje规e o radu Javne vatrogasne postrojbe Zadar za 2023.g.
- Izvadak iz zapisnika sa sjednice Vatrogasnog vije鎍 JVP Zadar od 15.5.2024.g.
- Odluka o potrebi prijema u radni odnos vatrogasca (21.5.2024.)
- Popis stru鑞e literature za testiranje za prijem u radni odnos vatrogasca
- Izvadak iz zapisnika sa sjednice Vatrogasnog vije鎍 JVP Zadar od 23.5.2024.g.
- Izvadak iz zapisnika sa sjednice Vatrogasnog vije鎍 JVP Zadar od 28.5.2024.g.
- Odluka o provedbi testiranja za natje鑑j 12. lipnja 2024.g.
- Prilog I Odluke o testiranju 12.06.2024.g.
- Prilog II Odluke o testiranju 12.06.2024.g.

- 2023.

- Izvadak iz zapisnika sa sjednice Vatrogasnog vije鎍 JVP Zadar od 23.1.2023.g.
- Financijski izvje箃aji JVP Zadar za razdoblje 1.1.-31.12.2022.
- Izvadak iz zapisnika sa sjednice Vatrogasnog vije鎍 JVP Zadar od 6.3.2023.g.
- Izvadak iz zapisnika sa sjednice Vatrogasnog vije鎍 JVP Zadar od 7.3.2023.g.
- Prijedlog prihoda i rashoda za nu緉o financiranje - JVP Zadar
- Javni natje鑑j za imenovanje zapovjednika JVP Zadar (10.3.2023.)
- Poziv na sjednicu Vatrogasnog vije鎍 JVP Zadar 28.03.2023.g.
- Godi筺ji izvje箃aj o izvr筫nju financijskog plana JVP ZD za 2022.g.
- Odluka o ispravku knji緀nja
- Odluka o raspodjeli rezultata
- Izvadak iz zapisnika sa sjednice Vatrogasnog vije鎍 JVP Zadar od 28.3.2023.g.
- Izvadak iz zapisnika sa sjednice Vatrogasnog vije鎍 JVP Zadar od 12.4.2023.g.
- Poziv na sjednicu Vatrogasnog vije鎍 JVP Zadar 8.5.2023.g.
- Izvadak iz zapisnika sa sjednice Vatrogasnog vije鎍 JVP Zadar od 8.5..2023.g.
- Izvje规e o radu Javne vatrogasne postrojbe Zadar za 2022.g.
- Financijski plan JVP Zadar za 2023. godinu i projekcije za 2024. I 2025. godinu
- Izvadak iz zapisnika sa sjednice Vatrogasnog vije鎍 JVP Zadar od 18.5.2023.g.

- Odluka o potrebi prijema u radni odnos
- Popis stru鑞e literature za testiranje za prijem u radni odnos vatrogasca i vatrogasca voza鑑
- Poziv na sjednicu Vatrogasnog vije鎍 JVP Zadar 29.05.2023.g.
- Izvadak iz zapisnika sa sjednice Vatrogasnog vije鎍 JVP Zadar od 31.5.2023.g.
- Obavijest kandidatima o provedbi testiranja
- Poziv na sjednicu Vatrogasnog vije鎍 JVP Zadar 17.07.2023.g.
- Izvadak iz zapisnika sa sjednice Vatrogasnog vije鎍 JVP Zadar od 18.7.2023.g.
- Polugodi筺ji izvje箃aj o izvr筫nju Financijskog plana JVP Zadar za 2023.g.
- Izvadak iz zapisnika sa sjednice Vatrogasnog vije鎍 JVP Zadar od 27.7.2023.g
- Izvadak iz zapisnika sa sjednice Vatrogasnog vije鎍 JVP Zadar od 1.8.2023.g.
- Poziv na sjednicu Vatrogasnog vije鎍 JVP Zadar 23.08.2023.g.
- Izvadak iz zapisnika sa sjednice Vatrogasnog vije鎍 JVP Zadar od 23.08.2023.g.
- Izvadak iz zapisnika sa sjednice Vatrogasnog vije鎍 JVP Zadar od 10.10.2023.g.
- Izvadak iz zapisnika sa sjednice Vatrogasnog vije鎍 JVP Zadar od 13.10.2023.g.
- Izvadak iz zapisnika sa sjednice Vatrogasnog vije鎍 JVP Zadar od 23.10.2023.g.
- Izvadak iz zapisnika sa sjednice Vatrogasnog vije鎍 JVP Zadar od 15.11.2023.g.
- Izmjene i dopune Financijskog plana JVP Zadar za 2023. i projekcija za 2024. i 2025.g.
- Izvadak iz zapisnika sa sjednice Vatrogasnog vije鎍 JVP Zadar od 14.12.2023.g.
- Poziv na sjednicu Vatrogasnog vije鎍 JVP Zadar 29.12.2023.g.
- Izvadak iz zapisnika sa sjednice Vatrogasnog vije鎍 JVP Zadar od 29.12.2023.g.
- Plan i program rada i razvoja JVP Zadar za 2024.god.


 
 

- 2022.

- Poziv na sjednicu Vatrogasnog vije鎍 03.02.2022.g.
- Financijski izvje箃aji JVP Zadar za razdoblje 1.1.-31-12-2021. excel doc word doc
- Izvje箃aj o izvr筫nju Financijskog plana JVP ZD za 2021.g.
- Odluka o raspodjeli rezultata za 2021.g.
- Izmjene i dopune Financijskog plana JVP ZD za 2022.g.
- Izmjene i dop. Procedure stvaranja ugov. obveza te zaprimanja, provjere i pravovr. pla鎍nja ra鑥na
- Izmjene Pravilnika o provedbi postupaka jednostavne nabave
- Izvadak iz zapisnika sa sjednice Vatrogasnog vije鎍 JVP Zadar od 25.2.2022.g.
- Izvje规e o radu JVP Zadar za 2021.g.
- Odluka o prihva鎍nju izvje规a o radu JVP Zadar za 2021.g.
- Izvadak iz zapisnika sa sjednice Vatrogasnog vije鎍 JVP Zadar od 2.5.2022.g.
- Odobrenje Dr綼vnog arhiva
- Izmjene Pravila dokumentarnog gradiva
- Izmjene Popisa dokumentarnog gradiva - tablica
- Izvadak iz zapisnika sa sjednice Vatrogasnog vije鎍 JVP Zadar od 26.7.2022.g.
- Polugodisnji izvje箃aj o izvr筫nju financijskog plana JVP Zadar za 2022.g.
- Poziv na sjednicu Vatrogasnog vije鎍 13.10.2022.g.
- Izvadak iz zapisnika sa sjednice Vatrogasnog vije鎍 JVP Zadar od 13.10.2022.g.
- Poziv na sjednicu Vatrogasnog Vije鎍 30.11.2022.g.
- Druge izmjene i dopune Financijskog plana JVP Zadar za 2022.g.
- Izvadak iz zapisnika sa sjednice Vatrogasnog vije鎍 JVP Zadar od 30.11.2022.g.
- Poziv na sjednicu Vatrogasnog vije鎍 30.12.2022.g.
- Financijski plan JVP Zadar za 2023. godinu i projekcija za 2024. i 2025.g.
- Plan rada JVP Zadar za 2023.g.
- Izvadak iz zapisnika sa sjednice Vatrogasnog vije鎍 JVP Zadar od 30.12.2022.g.
po鑕tna
 
o nama
statistike
usluge
vozni park
doga餫nja
savjeti
kontakti
galerija
linkovi
 
pi筰te nam

jvp-zadar@jvp-zadar.hr

 

 

 

© JVP Zadar, 2004..
  design by ZK Sva prava pridr綼na